Wirtualny Spacer
UWAGA!!! Informacje w sprawie planowanej trasy szybkiej kolei
Ochrona środowiska
Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta Błaszki:

pojemnik na odpady zmieszane

tapety,artykuły higieniczne(pieluchy, chusteczki), worki po cemencie, kalka, papier tłusty z podklejoną folią, opakowania po olejach, zabawki, szyby plastikowe, opakowania po lekach, styropian,

worek koloru niebieskiego

papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia

worek koloru żółtego

odpady ulegające biodegradacji i zielone

worek koloru bezbarwnego

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy fluorescencyjne i neonowe, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia i opakowania po środkach ochrony roślin, przeterminowane leki

worek koloru zielonego

szkło bezbarwne i kolorowe oraz opakowania szklane


Terminy uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w roku 2015

 • I kwartał - do 31 marca,
 • II kwartał - do 30 czerwca,
 • III kwartał - do 30 września,
 • IV kwartał - do 31 grudnia.

Harmonogram odbioru odpadów - 2015 rok DEKLARACJE - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Podatki
Podatki i opłaty - formularze, składanie wniosków
Burmistrz Gminy i Miasta Błaszki informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku na mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej uległa zmianie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Powiadamianie SMS
System powiadamiania o wydarzeniach przez SMS. Zarejestruj się już dziś!
Ogłoszenia drobne
Ogłoszenia drobne. Ogłoszenia lokalne. Praca, korepetycje, zwierzęta do adopcji i inne...
Kurier Błaszkowski
Kurier Błaszkowski
Władze Gminy i Miasta
 • Karol Rajewski- Burmistrz Gminy i Miasta
 • Elżbieta Trzeciak - Skarbnik Gminy i Miasta
 • Iwona Lisiak- Sekretarz Gminy i Miasta
 • Agnieszka Maria Bieńkowska - Przewodnicząca Rady
 • Andrzej Stanisław Kosatka - Zastępca Przewodniczącej Rady
 • Bogusław Klimaszewski - Zastępca Przewodniczącej Rady
Prawo

INFORMACJA DLA OSÓB DOŚWIADCZONYCH TRWALE LUB OKRESOWO TRUDNOŚCIAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ, ZWANYCH DALEJ "OSOBAMI UPRAWNIONYMI"

Urząd Gminy i Miasta Błaszki informuje, iż w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 roku Nr 209, poz.1243) udostępnia usługi za pomocą których osoby uprawnione mają możliwość kontaktowania się z Urzędem za pomocą nastepujących środków:
 • korzystanie z poczty elektronicznej – urzad@blaszki.pl
 • za pomocą faksu na numer 43 8290932
 • osobiście w budynku Urzędu, adres: Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki
Urząd Gminy i Miasta Błaszki zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika po uprzednim zgłoszeniu tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
Zgłoszenia można dokonać w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.
Świadczenie dla osoby uprawnionej jest bezpłatne.

Informujemy że za pomocą stanowisk komputerowych udostępnionych na terenie Urzędu można uzyskać dostęp do Systemu Informacji Prawnej zawierającego oprócz aktów prawnych również orzeczenia sądów i inne informacje.

Informujemy, iż w Urzędzie Gminy i Miasta Błaszki możliwe jest otrzymanie wydruku lub zapisu na zewnętrznym nośniku informatycznym aktu prawnego.

Sposób oraz cena arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego ustalono Zarządzeniem Nr 245/12 Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki z dnia 10 września 2012 roku.
Facebook

Biuletyn Informacji Publicznej
E-Urząd/Skrzynka Podawcza
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błaszkach
Administracja Szkół i Przedszkoli w Błaszkach
Centrum Kultury w Błaszkach
Miejsko-Gminna Biblioteka w Błaszkach
Miejska Orkiestra Dęta w Błaszkach
Serwis Ogłoszeniowy Gminy i Miasta Błaszki
Katalog Stron Błaszki