Aktualności Wszystkie

Serdecznie dziękuję radnym na czele przewodniczącą panią Agnieszką Bieńkowską, za udzielenie mi absolutorium i głosowanie za pozytywną oceną nie tylko mojej pracy, ale również pracy mojego…Czytaj więcej

Dzisiaj podczas X Sesji Rady Gminy i Miasta Błaszki, radni udzieli absolutorium Burmistrzowi Karolowi Rajewskiemu. Radni zadecydowali o tym niemal jednogłośnie. Tylko…Czytaj więcej