Grafika dotycząca zwrotu podatku akcyzowego

W dniach od 1 lutego do 1 marca 2021 roku należy składać w Urzędzie Miejskim w Błaszkach pokój nr 14 wnioski o zwrot podatku akcyzowego (druk wniosku dostępny w Urzędzie lub na  bip.blaszki.pl).

Zwrot przysługuje producentowi rolnemu, który jest w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych określonych w ewidencji gruntów i budynków oraz jest posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie (oryginały do wglądu) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 roku do 31 stycznia 202 roku.

Wypłata zwrotu producentom rolnym nastąpi w terminie: 1- 30 kwietnia 2021 roku przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Warto przeczytać

Skip to content