Gmina Błaszki otrzyma zwiększoną subwencję oświatową w wysokości 68.880,00 zł z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gruszczycach.  Środki te pochodzą z podziału 0,4% rezerwy subwencji oświatowej.

Warto przeczytać

Skip to content