Zakończenie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi do lat 3

Zgodnie z informacją otrzymaną od Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy, że 18 kwietnia 2021 r. nastąpiło zakończenie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Oznacza to, że od 19 kwietnia 2021 roku instytucje opieki (żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie) mogą znowu przyjmować dzieci.

Warto przeczytać

Skip to content