XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 zwołuję na dzień 31 grudnia 2020 roku (czwartek) na godzinę 9.30  XXXIII Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach. 

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Błaszkach na 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Błaszkach na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Błaszkach na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Błaszkach na 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Błaszek.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/194/20 Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Gminy Błaszki.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content