XXIX Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  zwołuję na dzień 24 września 2020 roku (czwartek) na godzinę 10.00  XXIX Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach (sala konferencyjna  w budynku B).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Burmistrza Błaszek o działalności między sesjami oraz aktualna sytuacja finansowa Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Błaszki na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błaszki dla części obrębów geodezyjnych Kamienna i Kamienna Kolonia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błaszki dla części obrębów geodezyjnych Kamienna i Kamienna Kolonia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Błaszki dla części obrębów geodezyjnych Gzików i Borysławice.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Skalmierz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błaszki oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content