Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Błaszki

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Logo WFOŚIGW

Nazwa zadania:

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Błaszki

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 131.832,00 zł

Wartość dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 118.500,00 zł.

Opis zakresu projektu:

Zakres prac wykonanych w ramach realizacji zadania pn.: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody na terenie Gminy Błaszki” obejmował zabiegi pielęgnacyjne drzew – pomników przyrody, usytuowanych na terenie Gminy Błaszki. Polegały one na usunięciu posuszu tj. suchych gałęzi i konarów z koron drzew, oraz wzmocnieniu koron za pomocą wiązań elastycznych.

W/w działania wykonywane w obrębie koron i pni drzew miały na celu poprawę stanu fitosanitarnego drzew, poprawę ich wartości przyrodniczych i estetycznych oraz przeciwdziałanie samoistnemu odpadaniu suchych konarów i gałęzi. Ponadto pozwoli to na zachowanie drzew w dobrej kondycji zdrowotnej przez wiele kolejnych lat.

Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych pomników drzew poprawi bezpieczeństwo osób przebywających w ich bezpośrednim otoczeniu oraz zminimalizuje ryzyko uszkodzenia  pobliskich obiektów.

 

www.wfosigw.lodz.pl

Warto przeczytać

Skip to content