Wybudowano już 89 nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków, ale to nie koniec

Grafika przedstawiająca nowo wybudowaną przydomową oczyszczalnię ścieków

9 grudnia ubiegłego roku informowaliśmy o realizacji inwestycji w naszej gminie polegającej na budowie 149 nowoczesnych, biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, pracujących w połączonej technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zanurzonego złoża biologicznego, spełniających wymogi normy PN – EN 12566.
Inwestycja dofinansowana jest ze środków pozyskanych przez Gminę Błaszki na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i 292 759,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W kosztach inwestycji partycypują właściciele posesji objętych realizacją zadania.

Na obecną chwilę znaczna część zadania została zrealizowana. Do użytku oddanych zostało już 89 przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja zadania polegająca na budowie kolejnych oczyszczalni nadal trwa a termin jej zakończenia zaplanowano na wrzesień tego roku.

Grafika przedstawiająca nowo wybudowaną przydomową oczyszczalnię ściekówGrafika przedstawiająca nowo wybudowaną przydomową oczyszczalnię ścieków

Warto przeczytać

Skip to content