Wsparcie dla Gminy Błaszki na rzecz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowy wodociągu w Domaniewie

Mamy przyjemność poinformować, że na mocy uchwały nr 1334/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 1 października 2019 roku, Gmina Błaszki otrzyma wsparcie w wysokości 1 964 958,00 złotych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie operacji pod nazwą „Gospodarka wodno- ściekowa” na realizacje budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę wodociągu w Domaniewie i jesteśmy w czołówce listy rankingowej w zakresie kolejności realizacji wsparcia. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to dla nas bardzo istotna inwestycja ciesząca się ogromnym zainteresowaniem, dzięki czemu mamy realne możliwości wdrożenia nowych proekologicznych rozwiązań w gospodarstwach domowych i wesprzeć w ich budowie naszych mieszkańców w konkretny sposób. Dzięki wsparciu z Zarządu Województwa Łódzkiego budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła zostać zrealizowana na terenie Gminy Błaszki, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, podkreśla Burmistrz Błaszek -Piotr Świderski.

  

  

 

Warto przeczytać

Skip to content