Wpłaty na rzecz funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Na fotografii warzywa na stole

Informujemy, że podmioty zobowiązane do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych mają możliwość składania formularza Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/

Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat – zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych – na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, Fundusz Promocji Roślin Oleistych mogą składać Deklarację wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (Fpz_f1). Do pobrania tutaj.

    • bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy,
    • listownie,
    • za pośrednictwem ePUAP,
    • za pośrednictwem portalu eRolnik.

W załączeniu pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Łodzi z dnia 10 maja 2021 r. znak: ŁÓD.WRRR.7040.966.2021.KKC.1. Do pobrania tutaj.

Warto przeczytać

Skip to content