Uproszczenia w zgłaszaniu i przemieszczaniu zwierząt gospodarskich

Logo ARiMR

Od 1 stycznia 2021 roku zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

W przypadku posiadania druków dwupodpisowych, na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego, jak i przez zbywającego, należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy – albo tylko przez nabywającego, albo tylko przez zbywającego.

Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) w zakładce: „Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt’’

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca hodowców do korzystania z możliwości składania zgłoszeń przez Internet za pośrednictwem aplikacji Portal IRZplus, która umożliwia dokonanie zgłoszeń zwierzęcych w imieniu własnej siedziby stada oraz przegląd informacji wprowadzonych bezpośrednio do systemu informatycznego ARiMR. Dzięki aplikacji można szybko i wygodnie wypełnić obowiązki ustawowe IRZ, bez konieczności wychodzenia z domu.

Portal IRZplus dostępny jest pod adresem: https://irz.arimr.gov.pl

Warto przeczytać

Skip to content