Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół ,,Stawu Trojana” w miejscowości Żelisław”

Turystyczno – rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół ,,Stawu Trojana” w miejscowości Żelisław”.
Celem operacji jest podniesienie jakości życia lokalnej społeczności poprzez rozwój atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,, Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00848-6935-UM1511378/18 z dnia 28.08.2018 r. W ramach operacji zagospodarowany zostanie teren wokół naturalnego zbiornika wodnego poprzez urządzenie placu zabaw na nawierzchni piaskowej, składającego się z następujących urządzeń zabawowych: sprężynowców ( 2 szt), zestawu zabawowego ( wieża ze zjeżdżalnią), urządzenia linowego i karuzeli tarczowej. Zasadniczym elementem operacji jest montaż dwóch duzych altan biesiadnych, w tym jednej z grillowiskiem. Altany zostaną zamontowane na terenie utwardzonym kostką brukową a plac zabaw zostanie ogrodzony. Spodziewany termin oddania obiektu do użytku to początek lipca br.

Warto przeczytać

Skip to content