TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY BŁASZKI

Na fotografii remontowany budynek Centrum Kultury w Błaszkach

Baner z logotypami związanymi z funduszem europejskim

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez głęboką termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Błaszki

Beneficjent: Gmina Błaszki

Opis projektu:

W projekcie zaplanowano głęboką kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. Działaniem uzupełniającym będzie zastosowanie instalacji OZE oraz modernizacja oświetlenia energetycznego na bardziej efektywne i ekonomiczne. Projektem zostały objęte dwa budynki użyteczności publicznej na terenie Gminy Błaszki: budynek będący siedzibą Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach oraz budynek Przedszkola Samorządowego w Gruszczycach. Realizacja przedsięwzięcia w bezpośredni sposób wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej budynków, wpłynie na redukcję emisji szkodliwych gazów, przysporzy korzyści ekonomicznych poprzez zmniejszenie kosztów zużycia energii i znacząco podniesie estetykę przestrzeni publicznej.

Wartość projektu: 1 781 707,49 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 123 228,16 zł

 

 

Na fotografii remontowany budynek Centrum Kultury w Błaszkach

 

 

 

Warto przeczytać

Skip to content