“Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Błaszki”

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Burmistrz Błaszek podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi umowę o dofinansowanie projektu Nr UDA – RPLD.04.02.2-10-0036/19-00 pn.,, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Błaszki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt Gminy Błaszki, na który Gminie udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 1 483 007,67 zł w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zakłada głęboką kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją odnawialnych źródeł energii. Działaniem uzupełniającym będzie zastosowanie instalacji OZE oraz modernizacja oświetlenia energetycznego na bardziej efektywne i ekonomiczne. Projektem zostały objęte dwa budynki użyteczności publicznej na terenie Gminy Błaszki: budynek będący siedzibą Centrum Kultury, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Błaszkach oraz budynek Przedszkola Samorządowego w Gruszczycach.

Warto przeczytać

Skip to content