Terminy uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  • I kwartał – do 31 marca,
  • II kwartał – do 30 czerwca,
  • III kwartał – do 30 września,
  • IV kwartał – do 31 grudnia.
Skip to content