Stawki i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Błaszki nie uległy zmianie i zgodnie z uchwałą Nr XXII/142/16 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty w 2019 r., wynoszą:

– odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 7,90 zł za osobę na miesiąc

– odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 12,00 zł za osobę na miesiąc

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności (dotyczy działalności gospodarczych):

– odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

  • pojemnik 120 l – 21,00 zł/mc
  • pojemnik 240 l – 34,00 zł/mc
  • pojemnik 1100 l – 110,00 zł/mc

– odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

  • pojemnik 120 l – 35,00 zł/mc
  • pojemnik 240 l – 56,00 zł/mc
  • pojemnik 1100 l – 180,00 zł/mc.