Rada Miejska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Komisja Rewizyjna Komisja Rolna i Ochrony Środowiska

Komisja Miasta i Problemów Społecznych

RADA MIEJSKA W BŁASZKACH

Ireneusz Hendrysiak – Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Stanisław Kosatka – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Zbigniew Jaworski – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej

Felisiak Eryk

Kędzia Sławomir

Klimaszewski Bogusław

Kuświk Zenon

Laskowski Marek

Maruszewska Izabela

Melka Andrzej

Nieborak Łukasz

Pietrzak Aleksy


Pogorzelec Krzysztof

Wietrzyk Anna

Wiktorowski Andrzej