Przyznano dofinansowanie na pielęgnację drzewostanu parku w Jasionnej

Logo WFOŚIGW

Park dworski w miejscowości Jasionna jest jednym z wielu cennych obiektów objętych ochroną konserwatorską w województwie łódzkim. Pomnikowe egzemplarze lip drobnolistnych i dębów szypułkowych, które tworzą cenny drzewostan parku wymagają zabiegów pielęgnacyjnych ze względu na pogorszenie stanu zdrowotnego. Pielęgnacja części drzewostanu prowadzona była w latach 2019-2020, jednak wymagane są dalsze zabiegi, które zapewnią poprawę kondycji drzew parku dworskiego.
Na prace pielęgnacyjne Gminie Błaszki przyznane zostało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 126 581,00, które pokryje około 90 % kosztów całkowitych zadania. Umowa o dofinansowanie została podpisana 21 czerwca 2021 roku. Zadanie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.

 

Warto przeczytać

Skip to content