Projekt Strategii Rozwoju Gminy Błaszki na lata 2021-2030

Grafika z napisem strategia Rozwoju Gminy Błaszki

Na podstawie Uchwały Nr XLII/257/21  Rady Miejskiej w Błaszkach z dnia 28 września 2021 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Strategii Rozwoju Gminy Błaszki na lata 2021–2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu jej opracowania, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju ( Dz. U z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm. ), zapraszamy mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw działających na terenie Gminy Błaszki do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje społeczne polegają na zaprezentowaniu wyników diagnozy i projektu dokumentu oraz dyskusji nad przedstawionymi propozycjami. W trakcie konsultacji możecie się Państwo zapoznać z projektem Strategii Rozwoju Gminy Błaszki. Jest to niezwykle ważny element rozwoju Naszej gminy na kolejne lata.

Poniżej zamieszczamy plik zawierający projekt Strategii Rozwoju Gminy Błaszki na lata 2021-2030 oraz link do ankiety, w której można zgłaszać uwagi, które posłużą Nam do stworzenia ostatecznej wersji Strategii.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Błaszki na lata 2021-2030

Prowadzone konsultacje będą się odbywać do 22.12.2021 r.

Link do ankiety: https://forms.gle/t75p78oCahvxbRCi7

Warto przeczytać

Skip to content