Ponad 9 milionów złotych z Polskiego Ładu dla Gminy Błaszki

Gmina Błaszki otrzymała bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 9 337 946,60 zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Gzików – Bukowina – Wrząca – Włocin.

Droga jest ważnym elementem lokalnego układu komunikacyjnego, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawy warunków życia lokalnej społeczności.
Inwestycja obejmie kompleksową przebudowę drogi łączącej drogę wojewódzką DW 710 z drogą powiatową DP 1710 na odcinku o długości około 6,5 km, polegającą na położeniu nawierzchni oraz budowie chodnika.

Gmina Błaszki znalazła się wśród 2785 gmin, miast i powiatów w całej Polsce, którym w ramach Programu Polski Ład przyznano środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych. Program realizowany będzie poprzez promesę inwestycyjną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Warto przeczytać

Skip to content