W dniach 1-5 marca 2021 roku w wybranych lokalizacjach ciągów dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych przeprowadzone zostaną pomiary ruchu drogowego. Celem badań jest aktualizacja prognozy ruchu, w związku z budową obwodnicy Błaszek w ciągu drogi krajowej nr 12. Montaż sprzętu przebiega z bezpiecznym wykorzystaniem infrastruktury drogowej bez konieczności zajmowania pasów ruchu.

Warto przeczytać

Skip to content