Podpisanie umów na przebudowę dwóch odcinków dróg

W dniu 25.08.2020 r. zostały podpisane dwie bardzo ważne umowy na remont strategicznych odcinków drogowych na terenie Gminy Błaszki.

Pierwsza inwestycja to zadanie pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SĘDZIMIROWICE – MROCZKI MAŁE – LIPKA” o  długości 2,2 km. Przebudowa będzie obejmować nową nawierzchnię. Koszt inwestycji to 1 306 833,29 złotych z czego Gmina Błaszki pozyskała 70% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Druga inwestycja to „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUBNA JAROSŁAJ – ŁUBNA JAKUSY”, która obejmować będzie wymianę nawierzchni, odwodnienie oraz wybudowanie chodnika wzdłuż nowej drogi. Długość remontowanego odcinka to 900m Koszt inwestycji to 1 721 578,21 zł z czego Gmina Błaszki pozyskała  70% dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykonawcą zadania będzie firma „ZAKŁAD BUDOWY DRÓG Henryk Mocny” z siedzibą w Błaszkach, która złożyła najkorzystniejszą ofertę.

Warto przeczytać

Skip to content