Od najbliższej soboty tj. 18 lipca 2020 roku  zostają oficjalnie otwarte place zabaw oraz siłownia plenerowa zlokalizowane na terenie miasta Błaszki. W mijającym tygodniu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dokonał bieżących napraw niektórych urządzeń oraz przeprowadził ich dezynfekcję. Przy placach zabaw zostały umieszczone informacje  o stosowaniu się do wytycznych Głównego  Inspektoratu Sanitarnego  co do zasad organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19. Prosimy przed wejściem na plac zabaw zapoznać się  z zasadami i bezwzględnie ich przestrzegać. Funkcjonowanie placów zabaw  w obecnej sytuacji epidemicznej niesie ze sobą konieczność dodatkowych zabiegów. Obiekty każdego dnia rano będą poddane dezynfekcji, co wiąże się z zaangażowaniem odpowiednich sił i środków. Administrator placów zobowiązany będzie także do codziennej kontroli obiektów oraz monitorowania  zachowania osób i przestrzegania wytycznych GIS.

Korzystając z okazji, chcemy poinformować, że plac zabaw w Parku Niepodległości doczeka się najprawdopodobniej nowego ogrodzenia. Koszt płotu panelowego o długości 150 m wraz z furtkami i  bramą umożliwiającą wjazd sprzętu do wymiany piasku w piaskownicy oscylował będzie w granicach  20 tys. zł.

Warto przeczytać

Skip to content