Ogłoszenie w sprawie przerwy w dostawie wody: SUW Borysławice

Przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach informuje odbiorców wody zaopatrywanych w wodę ze S.U.W. w Borysławicach – zamieszkałych w miejscowości Wójcice i Suliszewice, że w związku z koniecznością wykonania prac związanych z rozbudową sieci wodociągowej w dniu 09.03.2021 r. od godz. 07:00 do godz.  15:00 wystąpi przerwa w dostawie wody.

Warto przeczytać

Skip to content