Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Błaszki na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wnioski będą obejmować odbiór folii rolniczej, odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag używanych w gospodarstwach rolnych.
UWAGA! Włóknina używana do przykrywania ziemniaków i warzyw nie jest brana pod uwagę w tym programie.
Nabór wniosków będzie trwał od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r.
Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć wniosek  w Urzędzie Miejskim w Błaszkach, Plac Niepodległości 13, 98-235 Błaszki, pokój 20. Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój 20 oraz ze strony internetowej www.blaszki.pl.
Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Błaszki dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń. Dofinansowanie nastąpi pod warunkiem przyznania dotacji na to zadanie dla Gminy Błaszki.

Pobierz wniosek.

Warto przeczytać

Skip to content