Ogłoszenie Burmistrza Błaszek w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Sieradz- Jawor -Błaszki

Warto przeczytać

Skip to content