OBWODNICA BŁASZEK – AKCJA INFORMACYJNA II

Na fotografii mapa planowanej obwodnicy i skrzynka na formularze

Multiconsult Polska Sp. z o.o. działając w imieniu i na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, w dniu 18 listopada br. zorganizowało spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej OBWODNICY BŁASZEK w ciągu drogi krajowej nr 12. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury w Błaszkach.

W Urzędzie Miejskim w Błaszkach można zapoznać się z mapą przedstawiająca warianty usytuowania planowanej inwestycji oraz pobrać „Formularze Opinii”-  imienne, podpisane (nie dotyczy formularzy złożonych elektronicznie) i zawierające adres nieruchomości, której dotyczy opinia, zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych, środowiskowych i finansowych – uwzględnione ! Wypełnione formularze wrzucamy do skrzynki w Urzędzie Miejskim w Błaszkach  ! – do 30 listopada 2021 r.

Formularze w formie elektronicznej wypełniamy na stronie: https://dk12-obwodnicablaszek.pl/ankiety/

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia  udziału w przeprowadzanych konsultacjach, które są bardzo istotnym etapem w wyborze ostatecznego wariantu obwodnicy.

Warto przeczytać

Skip to content