Nowe zasady wydawania warunków o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Grafika z kranem i kroplą wody

Od stycznia 2021 r. warunki na przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydaje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, administrujący i eksploatujący powyższe sieci w imieniu gminy.
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej bip.zgkim.blaszki.pl, gdzie zamieszczono procedurę ubiegania się o warunki oraz wzory wniosków.
Nowe zasady uwzględniają zaktualizowane przepisy Prawa Budowlanego, które weszły w życie 19 września 2020r. zmieniające także istniejącą ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Warto przeczytać

Skip to content