Na fotografii tabliczka "Ptasia grypa"

W związku z wykryciem ogniska wirusa ptasiej grypy w miejscowościach Kwasków i Stok Nowy w Gminie Błaszki, hodowcy drobiu z terenu naszej gminy zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Nr 8 i 9/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 08.04.2021 r., powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu należy niezwłocznie zgłosić się  do odpowiednich osób i instytucji tj. lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii.

Telefon kontaktowy do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu: 43 822 56 62.

Link do Rozporządzenia Nr 8/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Link do Rozporządzenia Nr 9/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Warto przeczytać

Skip to content