Na fotografii tabliczka "Ptasia grypa"

            W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków w Gminie Brzeziny w gospodarstwie położonym w miejscowości Sobiesęki oraz w Gminie Szczytniki w miejscowości Staw, hodowcy drobiu z terenu naszej gminy zobowiązani są do przestrzegania Rozporządzenia Nr 5/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 29 marca 2021r. powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

            W przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu należy niezwłocznie zgłosić się  do odpowiednich osób i instytucji tj. lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii.

           Link do Rozporządzenia Nr 5/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sieradzu z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Telefon kontaktowy do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sieradzu: 43 822 56 62.

Warto przeczytać

Skip to content