Nadzwyczajna II Sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz § 9 ust 2 pkt 2  Statutu Gminy Błaszki z dnia 17 października 2018 r., zwołuję na dzień 30 listopada 2018 r. (piątek) na godz.13.00 w Urzędzie Miejskim w Błaszkach (sala konferencyjna w budynku B) nadzwyczajną II Sesję Rady Miejskiej w Błaszkach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie II Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Błaszki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.
  4. Zakończenie II Sesji Rady Miejskiej w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content