Nabór wniosków na dofinansowanie wapnowania gleb

Trwa nabór wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021.

 O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. 

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. 

Dofinansowaniem będą objęte wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, przyjęte przez właściwą miejscowo Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków.

Dodatkowe  informacje można uzyskać w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu.

W sprawie wniosków o dofinansowanie do wapnowania prosimy o kontakt: 77 / 455 60 36 wew.17 lub +48 602 523 868

Wzory dokumentów do pobrania na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej: https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Regulamin naboru wniosków: (Załącznik)

Warto przeczytać

Skip to content