Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gruszczycach

27 czerwca 2019 roku Burmistrz Błaszek Piotr Świderski podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na udzielenie dotacji celowej na zakup wyposażenia lub usług remontowo-adaptacyjnych niezbędnych do realizacji zadania na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gruszczycach.

Kwota udzielonego wsparcia finansowego w formie dotacji celowej wynosi 68.049,97 zł przy kwocie wkładu własnego w wysokości 19.665,82 zł. Koszt całkowity zadania wynosi 87.715,79 zł.

Zadanie realizowane jest w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Warto przeczytać