Modernizacja dróg w Gminie Błaszki trwa

Infrastruktura drogowa to jeden z najistotniejszych aspektów, mających wpływ na komfort życia mieszkańców. Rozwój infrastruktury drogowej jest także jednym z priorytetów dla Burmistrza Błaszek. Do tej pory na modernizację i budowę  dróg w gminie poczyniono   znaczne nakłady finansowe. – Kiedy Burmistrz Piotr Świderski objął urząd, mieszkańcy sygnalizowali , że wiele dróg na terenie gminy wymaga generalnego remontu. Od tego czasu dużo się w tej kwestii zmieniło. Dzięki intensywnej rozbudowie i modernizacji gminnej infrastruktury drogowej komfort życia i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Błaszki uległy znacznej poprawie.
W Gminie Błaszki trwa realizacja zadania o nazwie „wykonanie robót modernizacyjnych i remontowych na drogach gminnych” oraz wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych. Aktualnie zrealizowano prace modernizacyjne w miejscowościach Brończyn, Brudzew i Tuwalczew. Koszt łączny tych prac to 33 506,66. Trwają także roboty modernizacyjne i remontowe polegające na utwardzaniu nawierzchni dróg gminnych destruktem asfaltowym wraz z utwardzeniem emulsją asfaltową i grysem. Prace remontowe wykonano w miejscowościach:
– Chrzanowice – Wilczkowice
– Kobylniki
– Chabierów
– Felinka – Kokoszki
– Mroczki Male
– Mroczki wielkie
– Chrzanowice – Bukowina
– Felinka- Adamki
– Maciszewice
– Wojków -Borek
– Woleń
-Żelisław – Wrząca
– Wrząca Poręby
-Włocin szkoła
– Poborowinki
– Niedoń- Wojków
-Kokoszki
– kije
Całkowity koszt napraw to 990 885,52 PLN

Warto przeczytać

Skip to content