Kurenda – wałęsające się psy

W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w sprawie wałęsających się psów, po raz kolejny przypominam, że zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 638 ze zm.) osoby utrzymujące psy zobowiązane są do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia oraz uciążliwości dla otoczenia.

Psy mogą być puszczane luzem tylko na terenie prywatnym pod warunkiem, że teren ten jest ogrodzony w taki sposób, aby pies nie miał możliwości wyjścia, a dana nieruchomość musi być oznakowana tabliczką z odpowiednim ostrzeżeniem. Szczególnie należy dbać o zamykanie bram i furtek.

Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. W obecnym czasie wałęsające się psy, często łączące się w grupy, stanowią nie tylko zagrożenie bezpieczeństwa, ale także powodują straty w gospodarstwach rolnych np. niszcząc folie lub agrowłókninę stosowaną do okrycia upraw czy też atakują i zagryzają zwierzęta gospodarskie (kury, kaczki).

Jednocześnie zwracam uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu cywilnego właściciel ponosi odpowiedzialność karną i cywilną za szkody wyrządzone przez jego czworonoga.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy proszę o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji.

Nieprzestrzeganie powyższego nakazu będzie skutkowało wyłapaniem zwierzęcia oraz obciążeniem właściciela lub opiekuna kosztami wyłapania i opieki nad zwierzęciem w schronisku.

Warto przeczytać

Skip to content