KOMUNIKAT-ODBIÓR PROTOKOŁÓW SUSZOWYCH

 

ODBIÓR PROTOKOŁÓW SUSZOWYCH

Burmistrz Błaszek informuje, iż od dnia 28 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błaszkach pokój nr 19, I piętro można odbierać protokoły z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, które zostały zweryfikowane przez Wojewodę Łódzkiego.
Jednocześnie przypominam, iż z ww. protokołem należy udać się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sieradzu celem złożenia wniosku o pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy.
Termin naboru wniosków w agencji został wydłużony do 15 listopada 2019 r. Więcej informacji dotyczących pomocy suszowej na stronie agencji w zakładce aktualności: https://www.armir.gov.pl/.

Warto przeczytać

Skip to content