Komunikat dotyczący przekazania Akt Własności Ziemi do Archiwum Państwowego

Informujemy, iż w najbliższym czasie do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu zostaną przekazane Akta Własności Ziemi lata 1971 – 1983. Obowiązek przekazania akt do archiwum wynika wprost z przepisów art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 ze zm. ).

Do czasu przekazania w/w akt do archiwum możliwe jest uzyskanie informacji na miejscu w Urzędzie Miejskim w Błaszkach. Po przekazaniu dokumentów, mieszkańcy chcący uzyskać kopie za zgodność z oryginałem Aktu Własności Ziemi będą musieli udać się do Archiwum Państwowego w Łodzi Oddział w Sieradzu, ul. P.O.W. 5, 98-200 Sieradz.

Warto przeczytać

Skip to content