Komputer bez tajemnic – nowe umiejętności – nowe możliwości

CEL PROJEKTU

Celem bezpośrednim projektu było zwiększenie szans mieszkańców Gminy i Miasta Błaszki na rynku pracy poprzez zdobycie niezbędnej kompleksowej wiedzy i praktycznych cenionych przez pracodawców umiejętności z zakresu obsługi komputera i internetu.

ADRESACI PROJEKTU

Projekt kierowany był do 35 dorosłych mieszkańców naszej gminy. Pomoc adresowano do osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych oraz zatrudnionych głównie w rolnictwie.Wybór ten okazal się trafny. Uczestnicy z dużym zapalem i entuzjazmem uczestniczyli w proponowanym szkoleniu osiągając znaczne i szybkie postępy.

CO PROJEKT OFEROWAŁ

Projekt przewidywał szkolenia z obsługi komputera i Internetu. Szkolenia w wymiarze 80 godzin lekcyjnych odbywały się w ramach czterech bloków tematycznych:

  1. podstawy pracy z komputerem Windows+Word+Excel 25 godzin,
  2. MS ACCES 25 godzin
  3. MS Power Point 10 godzin,
  4. MS Internet Explorer + MS Outlook 20 godzin.

Zajęcia miały charakater wekendowy , odbywały się w nowoczesnej i doskonale wyposażonej sali informatycznej w Publicznym Gimnazjum w Błaszkach i były prowadzone przez trenerów CKU w Sieradzu. Zapewnione przez CKU materiały szkoleniowe pomogły uczestnikom szybciej przyswajać wiedzę podczas szkoleń. Kursanci sami mogli je również wykorzystać do samodzielnej pracy. Osoby, które ukończyły projekt otrzymały zaświadczenie MEN dokumentujące podwyższenie i nabycie nowych umiejętności.

OSIĄGNIĘTE REZULTATY

Po zakończeniu i podsumowaniu projektu okazało się, że jego efekty były dużo lepsze niż zakładane na etapie tworzenia projektu. Projekt ukończyły wszystkie osoby , które rozpoczęły w nim udział : 24 kobiety i 11 mężczyzn.Na podstawie przeprowadzonej ankiety końcowej okazało się, że wszystkie osoby biorace udział w projekcie oceniły wsparcie bardzo wysoko. Dla długotrwałych efektów projektu szczególnie ważne jest osiąnięcie ,,miękkich” rezultatów wskazujących na istotne zmiany cech psychospołecznych uczestników projektu: lepsze poznanie siebie i większa świadomość swoich możliwości, wzrost poczucia pewności siebie i przełamanie bariery przed podejmowaniem wyzwań.Uczestnictwo w projekcie sprawiło, że uzyskali świeże spojrzenie na na swoje życie i uwierzyli, że mogą w nim dokonywać zmian na lepsze.
Nie można tu pominąć aspektu społecznego rezultatów projektu. Wpłynął on na integrację społeczności lokalnej i różnych grup społecznych dzięki udziałowi w projekcie osób niepełnosprawnych i w różnych grupach wiekowych. Umocnił więzi mieszkańców biorących w nim udział. Trwałym rezultatem projektu są zawiązane przyjaźnie, które umożliwiają wymianę doświadczeń. Uczestnicy projektu mają poczucie, że tworzą wspólnotę , łączy ich miejsce zamieszkania, status społeczny oraz aspiracje.

Warto przeczytać

Skip to content