Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Klimaszewski Bogusław – przewodniczący


Pogorzelec Krzysztof – wiceprzewodniczący

Maruszewska Izabela – członek

 

Skip to content