Kolejne umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych podpisane

W dniu dzisiejszym Burmistrz Błaszek – Piotr Świderski wraz z Panią Skarbnik – Małgorzatą Woźniakowską podpisali z Wojewodą Łódzkim dwie umowy na dofinansowanie tegorocznych sztandarowych inwestycji drogowych: przebudowy drogi gminnej Łubna-Jakusy oraz Łubna-Jarosłaj na odcinku ok. 0,85 km oraz przebudowy drogi gminnej Sędzimirowice – Mroczki Małe – Lipka na odcinku 2,2 km. Wcześniej w dniu 26 czerwca br. miało miejsce uroczyste przekazanie przez Wojewodę Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego, na ręce Burmistrza Błaszek symbolicznego czeku będącego dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację obydwu zadań Gmina Błaszki otrzymała dofinansowanie z rządowej dotacji celowej w wysokości 3 281 250,00 zł, co stanowi 70% szacowanych kosztów przedsięwzięcia.

W najbliższych dniach błaszkowski magistrat planuje ogłoszenie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawców robót.

Warto przeczytać

Skip to content