Kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie

Na fotografii Burmistrz Błaszek, Skarbnik Błaszek i przedstawiciek firmy Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny podpisują umowę.

W październiku br. ruszy realizacja kolejnej już inwestycji drogowej w naszej gminie. Obejmie ona przebudowę drogi nieutwardzonej na odcinku Romanów – Główczyn. Oczekiwana od wielu lat przez mieszkańców ww. miejscowości inwestycja poprawi nie tylko komfort jazdy, ale też usprawni komunikację między naszą gminą, a gminą Szczytniki.

Przebudowa odcinka o długości 460 metrów polegać będzie w szczególności na wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr 5 cm po zagęszczeniu, ustawieniu barier energochłonnych na przepuście oraz wykonaniu oznakowania pionowego. Na realizację zadania Gmina Błaszki pozyskała dotację ze środków budżetu województwa łódzkiego w wysokości 21 470,00 zł. Całkowity koszt przebudowy ma wynieść  179 411,24 zł.

Umowa na realizację inwestycji została podpisana 30 września 2020 roku przez Burmistrza Błaszek Piotra Świderskiego oraz Skarbnika Gminy Błaszki Małgorzatę Woźniakowską. Wykonawcą robót jest firma Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny z siedzibą w Błaszkach. Zgodnie z umową termin zakończenia robót planowany jest na połowę października 2020 roku.

Warto przeczytać

Skip to content