Informacja o odbiorze popiołu od właścicieli nieruchomości

 

Zamówienie na zakup i dostarczenie pojemnika na popiół

Oświadczenie o posiadaniu pojemnika na popiół

 

Informujemy, że popiół jest odbierany zgodnie z harmonogramem, oddzielnie od pozostałych odpadów, jeden raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, w pojemnikach – 120 l.
Właściciele nieruchomości zainteresowani wyposażeniem posesji w dodatkowy pojemnik na popiół, zobowiązani są wypełnić i złożyć oświadczenie do Urzędu Miejskiego w Błaszkach oraz jednorazowo we własnym zakresie zakupić pojemnik.
Istnieje możliwość zamówienia pojemnika na popiół od firmy odbierającej odpady wraz z dostarczeniem na nieruchomość. W tym celu należy wypełnić druk zamówienia i dołączyć do oświadczenia.
Nadmieniamy, iż odbiór z popiołem jest zagwarantowany w cenie opłaty za odpady. Oznacza to, że nie zmienia dotychczasowej opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości.

Skip to content