Informacja dotycząca składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  składanych w 2019 r. świadczenie to zostało ustalone do 31 maja 2021 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2021 r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lutego 2021 r.

 Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start przyjmowane będą  od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od dnia 01 lipca 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Wnioski do pobrania na stronie: www.blaszki.pl (w dolnej części strony głównej) zakładki: Dobry Start oraz Rodzina 500+

Warto przeczytać

Skip to content