Informacja dla przedsiębiorców dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Przypominamy, że od 1 września 2020 roku wygasają deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące nieruchomości niezamieszkałych na których prowadzone są działalności gospodarcze.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych od 1 września 2020 roku nie będą wnosić opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, lecz będą zobowiązani zawrzeć indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z dowolną firmą odbierającą odpady komunalne posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Gminę Błaszki (rejestr jest dostępny na stronie www.blaszki.pl –> zakładka Gmina -> Gospodarka odpadami).

Dotychczasowe pojemniki od 1 września 2020 r., będą sukcesywnie zabierane przez firmę PUK. S.A lub EKO Sp. z o.o., natomiast obowiązek wyposażenia nieruchomości niezamieszkałej w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych przejmuje właściciel nieruchomości. Informujemy także, że koszty odbioru odpadów komunalnych zależeć będą od podpisanej umowy z wybraną firmą.

Zbieranie odpadów komunalnych, wielkość pojemnika oraz jego odbiór powinny odbywać się zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Błaszki (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 13 lipca 2017 r., poz. 3199) oraz Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 poz. 2010 t. j.).

Poniżej przedstawiamy rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rejestr ten stanowi wykaz firm z którymi możecie Państwo zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych:

  1. FCC Polska Sp. z o.o. – Biuro w Zduńskiej Woli, ul. Ceramiczna 8, 98-220 Zduńska Wola, 43 824 32 95
  2. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Spółka z o. o, ul. Zjazd 23, 62-800 Kalisz, tel. 62 76 42 296 wew. 1 lub 8
  3. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA “JARTEX”, ul. Zakopiańska 12, 62-800 Kalisz, 62 762 37 01
  4. Zakład Wielobranżowy Marek Buchnajzer, Tymianek 20
  5. EKO-REGION sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów
  6. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna, ul. Bażancia 1a,  62-800 Kalisz
  7. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa

Warto przeczytać

Skip to content