Informacja Burmistrza Błaszek w sprawie przetargów na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Błaszek informuje, że w dniu 16.03.2021 r. od godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błaszkach odbędą się pierwsze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Jasionna, Marianów i Romanów.

Lp. Położenie nieruchomości Nr ewidencyjny działki Powierzchnia działki w m2 Przeznaczenie nieruchomości
1. Jasionna

409/3

1538

Działki niezabudowane, objęte są decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi.
2. Jasionna

409/4

1638

 

3.

Marianów

95/2

286

Działka zabudowana, objęta jest decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego do czasowego pobytu wraz z urządzeniami budowlanymi.
4. Romanów

158/1

815

 

Działki niezabudowane, nie są objęte decyzją o warunkach zabudowy.

5. Romanów

155/1

714

6. Romanów

154/1

1003

7. Romanów

151/1

1004

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w terminie do 10.03.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.bip.blaszki.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błaszkach (pokój nr 18) telefon 43 829-09-44.

Warto przeczytać

Skip to content