Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Błaszkach

W dniu dzisiejszym, tj. 23.11.2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Błaszkach. Jednym z punktów porządku obrad było wręczenie Burmistrzowi Piotrowi Świderskiemu oraz Radnym wybranym w wyborach samorządowych, przez Przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej Magdalenę Płuciennik, zaświadczeń o wyborze oraz złożenie przez nich ślubowania. Następnie, w głosowaniu tajnym Radni spośród siebie wybrali Przewodniczącego, którym został Ireneusz Hendrysiak i dwóch Wiceprzewodniczących – Andrzej Kosatka oraz Zbigniew Jaworski.
W swoim pierwszym przemówieniu Burmistrz Piotr Świderski mówił m.in., że Burmistrz powinien przede wszystkim służyć ludziom i wsłuchiwać się w ich potrzeby. Pogratulował nowo wybranej Radzie a także podkreślił potrzebę współpracy między Burmistrzem a Radą, dzięki której Gmina będzie mogła się rozwijać i realizować postawione cele.
Radni kadencji 2018-2023:
1. Ireneusz Hendrysiak
2. Andrzej Stanisław Kosatka
3. Zbigniew Jaworski
4. Felisiak Eryk
5. Kędzia Sławomir
6. Klimaszewski Bogusław
7. Kuświk Zenon
8. Laskowski Marek
9. Maruszewska Izabela
10. Melka Andrzej
11. Nieborak Łukasz
12. Pietrzak Aleksy
13. Pogorzelec Krzysztof
14. Wietrzyk Anna
15. Wiktorowski Andrzej

 

Warto przeczytać

Skip to content