Granty na realizacje zadań własnych w Gminie Błaszki

Dzięki dotacjom celowym pochodzącym z budżetu województwa Łódzkiego , w ramach dofinansowania zadań własnych gminy udało się wesprzeć wiele wspaniałych inicjatyw. Także w Gminie Błaszki widać już efekty tego wsparcia. Dzięki otrzymanym dotacjom celowym w sołectwach Kalinowa, Żelisław i Równa udało się wykonać wiele inwestycji poprawiających jakość ich funkcjonowania. Kalinowa zakupiła nowoczesną kosiarkę do koszenia trawy, w Równej zakupiono wyposażenie kuchni w remizie a w Żelisławiu zamontowano nową bramę wjazdową i wykonano kanalizacje. Takie wsparcie to szansa dla sołectw oraz poprawę integracji społeczności lokalnych, oraz szansa na ich dynamiczny rozwój. Cieszy nas bardzo, że także w Błaszkach widać efekty takiego wsparcia.

Warto przeczytać

Skip to content