Gminno-Miejskie Koło Diabetyków w Błaszkach obchodziło 10 jubileusz

Gminno – Miejskie Koło Diabetyków w Błaszkach działa od roku 2010. Początkowo liczyło 16 członków, z roku na rok ich liczba wzrosła do 73 osób. W ciągu ostatnich 2 lat do koła przystąpiło 15 osób.
Gminno – Miejskie Koło Diabetyków w Błaszkach prowadzi społeczną działalność na rzecz poprawy sytuacji zdrowotnej chorych na cukrzycę mieszkańców naszej gminy. Dla członków koła organizowane są szkolenia z zakresu sposobów leczenia, nauki żywienia w cukrzycy oraz zapobiegania powikłaniom cukrzycowym. Raz w tygodniu podczas spotkań organizowanych w ramach działalności koła, jego członkowie z chęcią dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z chorobą. Z inicjatywy członków koła organizowane są edukacyjne wycieczki i wyjazdy szkoleniowe, integracyjne, rehabilitacyjne, których celem jest podniesienie świadomości chorych, aby cukrzyca nie przeszkadzała w normalnym życiu.
Ze względu na pandemię i zachowanie bezpieczeństwa uroczystość z okazji 10 jubileuszu działalności Błaszkowskiego Koła zorganizowano 30 września 2021 roku.
Na zaproszenie diabetyków w jubileuszowej uroczystości wziął udział Burmistrz Błaszek Piotr Świderski. Korzystając z tej okazji Burmistrz Błaszek złożył członkom oraz sympatykom koła najlepsze życzenia kolejnych owocnych lat działalności oraz dużo zdrowia, a na ręce Pani Jadwigi Wolniak, która jest prezesem od początku istnienia Koła, wręczył pamiątkową statuetkę z okazji jubileuszu.
Za zasługi na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Burmistrz Błaszek został uhonorowany dwoma medalami. Jeden z nich z okazji 40-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, drugi z okazji 35-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Ziemi Sieradzkiej.

Podziękowanie dla Burmistrza Błaszek za okazane wsparcie w dotychczasowej oraz dalszej pracy podejmowanej na rzecz walki z cukrzycą przekazali członkowie Gminno- Miejskiego Koła Diabetyków w Błaszkach.

Warto przeczytać

Skip to content