Rolnictwo

Kurenda szusza 2019 Wapnowanie gleby

Ochrona owadów zapylających Informacja ARiMR

KURENDA

W związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie gminy Błaszki Burmistrz Błaszek informuje rolników, iż tutejszy urząd będzie przyjmował wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym.

Wypełnione wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Błaszkach, Pl. Niepodległości 13, 98-235 Błaszki w terminie od 3 lipca do 17 lipca 2019 r.
w sali B
( budynek za urzędem, I piętro) w godzinach urzędowania tj. pon. 7.30 – 16.00, wt.-pt. 7.30 – 15.30.

Wzór wniosku i załączników dostępny jest w siedzibie urzędu (sala B) oraz na stronie internetowej urzędu: www.blaszki.pl w zakładce Gmina – Rolnictwo.
Do wypełnionego wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2019 r. złożonego w ARiMR w Sieradzu.

 UWAGA – Przyjmowane będą tylko kompletnie wypełnione wnioski wraz z załącznikami.

DO POBRANIA:

Skip to content