Gmina Błaszki zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach mikroprojektu

Gmina Błaszki zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach mikroprojektu pn.: „PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW: KUJAWSKO-POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO”.

 • Szkolenia adresowane do osób, które w dniu przystąpienia do projektu będą miały ukończony 25 rok życia
 • Czas szkolenia: 16 godzin (2 dni x 8 godzin) w grupach do 12 osób każda
 • Łącznie zostanie przeszkolonych 288 osób
 • Zapewniamy nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający poznanie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi cyfrowych
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowo-promocyjne oraz certyfikat po jego ukończeniu
 • W trakcie szkoleń zapewniamy obiad oraz słodki poczęstunek

  Tematyka szkoleń:

 • „RODZIC W INTERNECIE”
 • „MÓJ BIZNES W SIECI”
 • „MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI”
 • „DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH”
 • „TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)”
 • „ROLNIK W SIECI”
 • „KULTURA W SIECI”
  Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym.
  Szkolenia będą odbywać się w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Błaszki.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Urząd Miejski  w Błaszkach
pok. nr 19, tel. 43 829 09 50

Szkoła Podstawowa w Błaszkach
pok. nr 103, tel. 43 829 22 25

lub na stronie internetowej: www.blaszki.pl

Nie czekaj! Zgłoś się już teraz!

Liczba miejsc ograniczona.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Plakat dotyczący realizacji projektu w ramach otrzymanego dofinansowania dla Gminy Błaszki

Warto przeczytać

Skip to content